Амофос мінеральне азотно-фосфорне добриво.

Амофос мінеральне азотно-фосфорне добриво.

Амофос мінеральне азотно-фосфорне добриво.

Амофос (скорочено від амоній та фосфор) — складне добриво, що застосовується як ефективне джерело нітрогену та фосфору для рослин.

Основним компонентом амофосу є дигідрофосфат амонію NH4H2PO4, також в ньому може бути присутня невелика кількість гідрофосфату амонію (NH4)2HPO(діамофосу).

За об’ємами виробництва амофос є одним з найбільш поширених фосфатних добрив, поступаючись лише діамофосу.

Амофос (NH4H2PO4)

Амофос мінеральне азотно-фосфорне добриво.

Фізіологічно кисле (1ц добрива нейтралізується 0,65ц СаСО3), висококонцентроване складне азотно — фосфорне добриво.

Характеристика амофосу:

Показник

Параметри

Масова частка в % :

засвоюваних фосфатів, не менше

загального азоту, не менше

Води, не більше

 

52

12

1

Гранулометричний склад в %:

масова частка гранул розміром: менше 1мм, не більше

від 1÷4мм, не менше

менше 6мм

 

3

95

100

Сполуки азоту і фосфору в добриві водорозчинні і легкодоступні для рослин, які міститься в формах: моно амонійфосфату (NH4H2PO4) — 75%  і діамонійфосфату (NH4)2HPO4) — 25%. Співвідношення між азотом (N) і фосфором (Р2О5) становить 1:4. Добриво мало гігроскопічне, не злежується. Хороший компонент для приготування сумішей з різними видами стандартних добрив. Застосовується у всіх грунтово-кліматичних зонах при основному, передпосівному, припосівному удобренні сільськогосподарських культур.

Норми внесення добрива встановлюються за результатами агрохімічних аналізів ґрунту, біологічних особливостей культур та запланованого врожаю.

Амофос (NH4H2PO4)  

Фізіологічно кисле (1ц добрива нейтралізується 0,65ц СаСО3), висококонцентроване складне азотно — фосфорне добриво.

Амофос є подвійним, азотно-фосфорним добривом. Він містить 10—12% нітрогену і 46—50% Р2О5 у добрерозчинній формі. Добриво є ефективним при застосуванні під усі культури, його можна вносити для підживлення ґрунтів із низьким вмістом фосфору і підвищеним вмістом калію.

До недоліків амофосу відносять незбалансований масовий вміст у ньому нітрогену і фосфору (1:4). Це певною мірою обмежує можливість його використання як окремого, чистого добрива, тому амофос використовують у складі тукосумішей, оскільки він добре поєднується із багатьма стандартними добривами. Маючи біологічну кислотність, амофос підкислює ґрунт.