Cелітра аміачна, амонію нітрат, мінеральне добриво.

dusicnan_amonnyНормативний документ: ДСТУ 7370:2013

Хімічна формула:              NH4NO3

1100px-ammonium-nitrate-2d-svg

Сфера застосування:

Нітрат амонію застосовують у сільському господарстві як мінеральне добриво, та як сировину у хімічній промисловості.

Умови зберігання та транспортування:

Упаковану селітру аміачну зберігають в закритих складських приміщеннях, що захищають продукт від впливу атмосферних опадів. Селітру аміачну, упаковану в паперові мішки, або насипом зберігають на складах з регульованою температурою (н/б 30 °С) і вологістю повітря (н/б 50%). При зберіганні селітри аміачної насипом не допускається змішування з іншими видами добрив. Селітру аміачну, упаковану в спеціалізовані м’які контейнери (біг-беги), дозволяється зберігати на відкритих майданчиках не більше місяця.

Селітру аміачну транспортують як упакованою, так і насипом, усіма видами транспорту, окрім повітряного, у відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту. Зберігання та транспортування селітри аміачної здійснюється окремо від інших матеріалів та речовин.

Гарантійний строк зберігання:   6 місяців з дня виготовлення.

Термін агрохімічної придатності необмежений.

Основні технічні вимоги

Назва показника Значення
Марка А

 

Марка Б
Вищий сорт Перший сорт
Сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту в перерахунку:

– на NH4NO3 в сухій речовині, %, не менше ніж

– на азот в сухій речовині, %, не менше ніж

 

 

98

 

 

Не нормується

 

 

Не нормується

Не нормується34,434,4
Масова частка води, %, не більше ніж:

– з сульфатною і сульфатно-фосфатною добавками

– з добавками нітратів кальцію і магнію

 

0,2

 

0,2

 

0,2

0,30,30,3
рН 10% водного розчину, не менше ніж

– з сульфатно-фосфатною добавкою

5,05,05,0
4,04,04,0
Масова частка речовин, нерозчинних в 10% розчині азотної кислоти, %, не більше ніж 

0,2

 

Не нормується

 

Не нормується

Гранулометричний склад:

– масова частка гранул розміром від 1 до 3 мм, %, не менше ніж

– масова частка гранул розміром від 1 до 4 мм, %, не менше ніж

у тому числі:

– масова частка гранул розміром від 2 до 4 мм, %, не менше ніж

– масова частка гранул розміром менше 1 мм, %, не більше ніж

– масова частка гранул розміром більше 6 мм %

 

93

 

Не нормується

 

Не нормується

Не нормується9595
 
Не нормується8050
433
000
Статична міцність гранул, Н/гранулу (кгс/гранулу),

не менше ніж

– з сульфатною і сульфатно-фосфатною добавками

– з добавками нітратів кальцію і магнію

 

5 (0,5)

 

 

7 (0,7)

10 (1,0)
8 (0,8)
Розсипчастість, %, не менше ніж100100100

Молекулярна сітка:

Молекулярна сітка нітрат амонію

Амонійно-нітратне добриво у співвідношенні NH4: NO3 =1:1.
  Займає провідне місце серед азотних добрив. Застосовується в системах удобрення у всіх ґрунтово-кліматичних зонах при основному, передпосівному внесенні та для підживлення. Водорозчинне, швидкодіюче азотне добриво.

 Добриво концентроване, майже не містить баластних сполук та швидко розчиняється у воді. Особливість аміачної селітри полягає в тому, що катіони амонію добрива поглинаються ґрунтово-вбирним комплексом та не вимиваються у нижні шари ґрунту і пролонговано забезпечують азотним живленням рослини. Іони нітратного азоту добрива не поглинаються ґрунтовими колоїдами, знаходяться в грунтовому розчині в рухливому стані та швидко засвоюються. Це дуже актуально при ранньо-весняному підживленні, коли процеси нітрифікації у ґрунті ще не проходять, або проходять слабо.
   На легких, за механічним складом, грунтах аміачну селітру рекомендується вносити перед посівом під культивацію.  У районах з недостатнім забезпеченням вологою її можна вносити з осені.   Також ефективна для підживлення просапних  культур, з одночасним загортанням у ґрунт культиватором при міжрядному обробітку.
Селітра аміачна є добрим компонентом для виробництва сумішей мінеральних добрив.

Детальніше про нітрат амонію: Нітрат амонію PDF файл.