Карбамідо-аміачна суміш КАС мінеральне добриво.

Карбамідо-аміачна суміш КАС мінеральне добриво.КАС-32 ТОВ Полеагро

Стандарт: ТУ У 113-03-629-90

Вперше в Україні було введено в дію нове виробництво по випуску КАС – високоякісного мінерального добрива для всіх видів грунтів під різні сільськогосподарські культури.

Карбамідно-аміачна суміш (КАС) –  високоефективне мінеральне добриво для всіх видів ґрунтів, під різні сільськогосподарські культури. Це водний розчин аміачної селітри та карбаміду у співвідношенні 1:1.У добриві марки КАС32 масова частка азоту становить 32 %. У КАС містяться амонійна, амідна та нітратна форми азоту, завдяки чому добриво діє пролонговано, а рослини забезпечуються трьома формами азоту впродовж всього періоду вегетації.

КАС має широкий спектр використання: для прикореневого підживлення рослин, основного внесення під оранку та передпосівну культивацію, для внесення на поверхню ґрунту до сівби чи після неї.
КАС має ряд переваг перед твердими добривами як щодо агрохімічної активності, так і при транспортуванні, зберіганні та в процесі внесення.

Карбамідо-аміачна суміш транспортується в залізничних чи автомобільних цистернах. Низька температура кристалізації – 2°С і замерзання – 26 °С дозволяє транспортувати і зберігати КАС цілий рік. Фізико-хімічні властивості добрив не змінюються протягом 8-12 місяців. Втрати азоту практично відсутні. Після розмерзання властивості КАС повністю відновлюються.

При основному внесенні є високоефективним добривом, рівноцінним аміачній селітрі або карбаміду по дії на урожай сільськогосподарських культур. КАС практично не містить вільного аміаку, що виключає втрати азоту при завантаженні, транспортуванні, зберіганні і внесенні.

Його можна вносити за допомогою високопродуктивних агрегатів без одночасного занесення в грунт, а також з поливною водою. Розчин містить інгібітор корозії для захисту устаткування, виготовленого з вуглецевої сталі. Як інгібітор корозії використовуються хімікати, дозволені до вживання в установленому порядку.

Всі форми добрива не леткі і не спричинюють втрат азоту, тому його можна вносити поверхнево без загортання в ґрунт. Нітратна і аміачна форми є безпосередньо доступними для рослин. Спочатку рослинами засвоюється нітратний азот, який є дуже рухомим у ґрунті. Аміачний азот затримується в ґрунті і не вимивається, ця форма акумулюється в орному шарі і стає доступною для рослин впродовж вегетації. Частина аміачної форми перетворюється у нітратну. Амідна форма в ґрунті трансформується у аміачну, а пізніше в нітратну. Така система засвоєння азоту робить КАС добривом швидкої та тривалої дії водночас.

Під час внесення досягається висока точність дозування і рівномірність розміщення на поверхні ґрунту. Використання КАС можна поєднувати із мікроелементами, пестицидами, регуляторами росту рослин, що мінімізує витрати на їх застосування.

Добриво КАС можна застосовувати під всі сільськогосподарські культури, але найбільш доцільно — під зернові колосові культури як основне добриво або для підгодівлі. У виробничих умовах в результаті більш рівномірного його внесення в грунт ефективність добрива КАС порівняно з твердими азотними добривами значно вища. Серед азотних добрив кращим для позакореневого підживлення є карбамід (сечовина) – він не викликає  опіків, які виникають на поверхні листя при обприскуванні їх водними розчинами аміачної селітри.

Також, при застосуванні карбаміду металеві деталі обприскувачів не піддаються корозії. Це пов’язано з тим, що водні розчини карбаміду мають нейтральну реакцію, і в цьому добриві відсутній вільний аміак. Перевагою є і те, що недисоційовані (органічні) молекули карбаміду проникають в клітини рослин в 10-20 разів швидше, ніж катіони і аніони мінеральних солей.

Висока швидкість проникнення карбаміду в цитоплазму клітин пояснюється наявністю в ньому найбільш доступної форми азоту – амідної, швидко і легко проходить через біологічні мембрани. Також сечовина, як органічна речовина, швидше, ніж неорганічні азотні солі, вступає в тканинах у взаємодію з іншими речовинами і інтенсивно використовується рослиною в біохімічних процесах. Рослини засвоюють її не тільки після попереднього розкладання з утворенням аміаку під дією ферменту уреази, але і при прямому включенні в цикл перетворення азотистих речовин.

Процес засвоєння сечовини рослинами, на відміну від катіонів та аніонів, проходить в клітинах рослин тільки дві стадії:

1) сечовина – аргінін
2) речовина клітини.
Амонійні ж і нітратні форми азоту, навпаки, перш ніж будуть використані рослинами в синтетичних процесах, проходять цілий ряд хімічних перетворень.

Карбамідо-аміачна суміш (КАС) – це високоякісне мінеральне добриво для всіх видів грунтів під любі сільськогосподарські культури. Він відрізняється:

  • високою агрохімічною ефективністю;
  • можливістю повної механізації процесу внесення.

Технічна характеристика:

 КАС-28КАС-30КАС-32
Зовнішній виглядПрозора злегка підфарбована рідина
Сумарна масова частка азоту, %28,0 ± 1,030,0± 1,032,0± 1,0
Масове співвідношення карбамід/аміачна селітра0,78± 0,050,78± 0,050,78± 0,05
Лужність в перерахунку на вільний аміак, %0,05-0,50,05-0,50,05-0,5
Густина при температурі 20С, г/см31,265-12921,285-1,3161,306-1,326
В‘язкість при температурі 20С, сПз, не більше345
Масова частка інгібітору в перерахунку на P2O5,%0,20-0,500,20-0,500,20-0,50
Температура кристалізації, С-17-10-2
Температура замерзання, С-26-26-26
Після розмерзання властивості КАС повністю відновлюються

Карбамідо-аміачна суміш транспортується в залізничних чи автомобільних цистернах.Карбамідо-аміачна суміш (КАС) має ряд переваг перед твердими добривами як в плані агрохімічної активності, так і в проблемах транспортування, зберігання та процесу внесення.

Як інгібітори корозії використовуються розчини солей фосфорної кислоти, рідкі комплексні добрива (РДК) та імпортні інгібітори типу “Корблок” чи “Новокор”.

Гарантійний термін зберігання – 6 місяців з дня виготовлення.

kas