1. Яку роль відіграють окремі фактори у формуванні урожаю сільськогосподарських культур?

В середньому по Україні у формуванні додаткового приросту врожаю культур добрива займають 30-40%, насіння — 10-20, засоби захисту рослин — 20-25, посівооборот — 10, обробіток грунту — 20-30%.

2. Що таке родючість грунту?

Здатність грунту задовольняти потребу рослин елементами живлення, водою, вуглекислим газом, забезпечувати кореневу систему достатньою кількістю повітря і тепла для нормального росту та розвитку рослин.

3. Що включає в себе програма живлення рослин?

Програма живлення рослин включає в себе збір банку інформації про культуру і регіон її вирощування, оперативної та стратегічної діагностиці грунтів, розробку і узгодження на основі цих даних програми живлення культур, поставку добрив і агрохімічний супровід програми.

4. Які існують види живлення рослин?

Живлення рослин — це процес переходу речовин з навколишнього середовища (повітря, грунту) до складу рослин. Розрізняють: повітряне живлення — харчування в процесі фотосинтезу; кореневе живлення — надходження в рослини води і поживних елементів з грунту через коріння (мінеральне живлення); позакореневе — нанесення елементів живлення у вигляді слабких водних розчинів на листову пластинку рослин.

5. Фізіологічна роль окремих елементів у житті рослин.

Азот — елемент росту, входить до складу хлорофілу і білкових речовин. Фосфор — входить до складу клітини, нуклеїнових кислот, ферментів, складних ефірів, запасаючих та енергетичних речовин. Значна частина міститься в репродуктивних органах, де проходять процеси синтезу. Калій — міститься в клітинному соку, впливає на ростові та інші біохімічні процеси, синтез вуглеводнів, підвищує посухо- та морозостійкість рослин.

6. Доступність сполук азоту, фосфору, і калію добрив для живлення рослин.

Всі азотні та калійні добрива розчинні у воді та доступні для живлення рослин. Але деяка частина катіонів NН4 + і К + можуть необмінно поглинається глинистими мінералами грунту і переходити в сложнодоступние форми для рослин. Фосфор доступний із водорозчинних добрив (амофос, діамофос, аммофоскі, частково нітроамофоска і суперфосфати). Але фосфор добрив (особливо суперфосфатів) піддається процесам хімічного зв’язування та переходить у важкодоступну форму.

7. Які розміри втрат поживних елементів з добрив в осінньо-зимовий та літній періоди?

Фосфор і калій, які вносяться в грунт як основне добриво, практично не втрачаються, оскільки поглинаються ґрунтовим вбирним комплексом, проте з часом можуть переходити у важкодоступні форми. Азот втрачається на 20-30% при несвоєчасній закладенні в ґрунт. Значні його втрати можливі в осінньо-зимовий період (0,5 кг на 1 мм опадів) з добрив, в яких азот знаходиться в нітратній формі (аміачна селітра, нітроамофоска).

8. Коефіцієнти використання елементів живлення з добрив і грунту.

У середньому з мінеральних добрив у рік внесення використовується: азоту — 50-60%, фосфору — 20-25%, калію — 60-70%. Однак дані цифри можуть змінюватися залежно від виду добрив, культури та кліматичних умов. Використання NРК для грунту залежить від їх вмісту в грунті, культури і клімату і змінюється в межах 12-35% для азоту, 6-25% для фосфору і 10-65% для калію.

9. Особливості основного удобрення сільськогосподарських культур.

Основне добриво становить 70% від загальної норми внесення добрива і забезпечує живлення рослин поживними елементами протягом усієї вегетації. Для більшості культур ця доза вноситься під основний обробіток ґрунту восени на глибину 18-30 см. В окремих випадках (організаційні, фінансові, кліматичні та інші умови) можливе весняне внесення, але воно потребує певних уточнень.

10. Особливості весняного внесення добрив.

Весняне внесення добрив потребує врахування відношення культури до реакції ґрунтового розчину, кліматичних умов регіону та форм мінеральних добрив. Як правило, необхідна норма змінюється в бік зменшення і вноситься в три прийоми: передпосівне (кращим способом є стрічкове внесення впоперек посіву на глибину 12-18 см), рядкове (локально при посіві) і підживлення.

11. Який асортимент добрив поставляє на ринок ДП «Агроцентр ЄвроХім Україна»?

Прості азотні (аміачна і вапняно-аміачної селітри, карбамід та КАС), калійні — калій хлористий. Складні (амофос, діамофос і сульфоамофос). Сложносмешание або комбіновані — всі види нітроаммофосок 8:24:24, 10:26:26, (під озимі), 23: 13: 8 (кукурудза, соняшник), 14:14:23 (цукровий буряк, картоплю, овочеві культури), 16:16:16 (основне, припосевное й підгодівлі). Тукосуміші з будь-яким співвідношенням NPK. Більшість добрив оброблені інгібіторами втрат азоту.

12. Особливості використання аміачної селітри і сечовини.

Сечовина (46% N у формі NН 2) може бути використана в різні строки, оскільки форма азоту в добриві виключає його втрати. Одиниця діючої речовини в сечовині на 50-60 коп. більш низька на відміну від аміачної селітри. Аміачна селітра (34% N у формі NН 4 + і NО 3 — по 17%). При основному внесенні нітратна форма легко вимивається за осінньо-зимовий період. З метою виключення втрат азоту компанія Єврохім обробляє ці та інші азотовмісні добрива інгібіторами UTEC і ENTEC.

13. Які має переваги КАС перед іншими азотними добривами?

КАС (карбамідно -амміачная суміш) — рідке добриво містить три форми азоту (амонійна -6,5%, нітратна -6,5% і амидная 19%). Швидко взаємодіє з грунтом, виключені втрати азоту, відсутня конкуренція між вологою і добривом, забезпечує раціональне, пролонговану харчування азотом с.-г культур. Можна вносити з МЕ, ЗЗР, забезпечується полноя механізація внесення, вартість 1 кг азоту на 30% нижче в порівнянні з твердими азотними добривами, експлуатаційні витрати знижуються на 25%, трудові на 56%.

14. Що являє собою КАН?

Аміачно-вапняне добриво (суміш аміачної селітри і меленого вапняку) містить 27 ± 1% азоту, 4% кальцію і 2% магнію. Має дуже хороші фізико-хімічні властивості. Застосовується під всі культури різних способах і строків внесення. Особливо ефективно на кислих і слабо-кислих грунтах.

15. Перевага застосування Сульфоамофос.

Сульфоамофос — універсальне комплексне азотно-фосфорне добриво містить 14,20% азоту, 20,34% фосфору, а також 8-14% сери.імеет хороші фізико-хімічні властивості і легкодоступні елементи живлення. Як серосодержащие добриво ефективно під культури чутливі до цього елементу (хрестоцвіті, бобові, олійні та зернові культури). Особливо ефективно під ріпак, сою і пшеницю.

16. Асортимент комплексних добрив.

З комплексних добрив найбільш широко використовують амофос, дімамофос, нітромамофоску і нітрофоску. Незначне поширення мають аммофоскі і рідкі комплексні добрива. Компанія Єврохім реалізує на ринку нітроамофоски 8:24:24, 10:26:26, (під озимі), 23: 13: 8 (кукурудза, соняшник), 14:14:23 (цукровий буряк, картопля, овочеві культури), 16 : 16: 16 (основне, припосевное й підгодівлі). Всі вони обробляються інгібіторами втрат азоту.

17. Переваги тукосумішей перед односторонніми мінеральними добривами.

Тукосуміші містять елементи живлення у співвідношеннях, які вимагає родючість ґрунту і біологія культури з урахуванням планового урожаю, кліматичних умов і фінансових можливостей виробника. Вартість одиниці діючої речовини NРК в них на 20-30% нижча, а їх використання дає можливість удвічі знизити витрати на вантажно-транспортні роботи і внесення. Внесення окремо односторонніх добрив погіршує рівномірність їх розміщення по поверхні ґрунту, що на 30% знижує врожайність.

18. Добрива, оброблені з використанням препаратів UTEC / ENTEC:

UTEC інгібітор уреази — тимчасово блокує в грунті перетворення карбаміду в аміак, зменшуючи при цьому втрату азоту у вигляді випаровування газоподібного аміаку. Обробці підлягають сл. продукти: карбамід (UTEC 46), КАС

ENTEC стабілізатор аміаку — впливаючи на МУ, що мають у своєму складі 2 форми азоту, амонійну і нітратну, уповільнює процес нітрифікації (NO3) і стабілізує амонійну форму азоту (NO4). Трансформація азоту, зазвичай триває від декількох годин до днів, за допомогою стабілізатора сповільнюється до 10 тижнів, при цьому впливаючи на ріст рослин. Обробці підлягають сл. продукти: NPK 23-13-8 NPK 14-14-23 та ін., NP 20-20 +13,5 S (сульфоамофос)

19. Особливості удобрення озимої пшениці.

Незалежно від регіону в основне удобрення під дану культуру вносять до 30% азоту і до 90% фосфору і калію. При посіві вносять по 10 кг NРК на 1 гектар. На величину врожаю та його якість позитивно впливають весняно-літні підживлення. Ранньовесняні підгодівлі можна проводити поверхневим та кореневим способами (метод Бузницького). Доза азоту та кількість весняних підживлень залежить від часу настання весняного відновлення вегетації. На вміст білка, клейковини та її якість хороший ефект дає літнє позакореневе підживлення сечовиною (30 кг / га).

а) Зона достатнього зволоження (більше 600 мм опадів), застосовується трехзвеньевая система удобрення: основне — органічні добрива + 60-70% повної норми NРК + B, Zn, Mn, Mo; рядкове — 10-15 кг / га NРК (локально); дворазова підгодівля по 30-40 кг / гектар NРК (можливе позакореневе внесення);

б) Зона нестійкого зволоження, двохланкова система удобрення: основне — 70-90% повної норми NРК, припосевное — 10-15 кг NРК. Кореневе підживлення (30-40 кг / га NРК) можлива за умови наявності достатньої кількості вологи, а також коли восени була недостатня кількість опадів. Добре реагує на позакореневе підживлення бором марганцем;

в) Зона недостатнього зволоження: основне удобрення — 80-90% NРК від річної норми, 10-20% в рядки при посіві. Можливе позакореневе підживлення азотом і калієм. Якщо восени добрива не вносилися, можливе весняне внесення помірних доз під передпосівну культивацію та 10-15 кг / га NРК локально при посіві. Дози добрив в основне удобрення встановлюються в залежності від типу грунту і планового врожаю.

20. Особливості удобрення соняшника.

За виносом NРК соняшник домінує над усіма культурами. Крім цього, останнім часом сіють сорти та гібриди потенційна урожайність яких досягає 70 ц / га. Посиленого харчування вимагає також значне збільшення посівних площ соняшнику. Рекомендується вносити на 1 га, кг: N 60-80 Р 50-70 К 30-60. Норма калію залежить від регіону вирощування і його вмісту в грунті. У більшості випадків 80-90% вказаної норми краще вносити в основне удобрення і 10-20% локально при посіві. Навесні добрива краще вносити пунктирно стрічковим способом (30 см) впоперек посіву. Позакореневе підживлення проводяться цинком і міддю.

21. Особливості удобрення цукрових буряків.

а) Зона достатнього зволоження (більше 600 мм опадів), застосовується трехзвеньевая система удобрення: основне — органічні добрива + 60-70% повної норми NРК + B, Zn, Mn, Mo; рядкове — 10-15 кг / га NРК (локально); дворазова підгодівля по 30-40 кг / гектар NРК (можливе позакореневе внесення);

б) Зона нестійкого зволоження, двохланкова система удобрення: основне — 70-90% повної норми NРК, припосевное — 10-15 кг NРК. Кореневе підживлення (30-40 кг / га NРКк) можлива за умови наявності достатньої кількості вологи, а також коли восени була недостатня кількість опадів. Добре реагує на позакореневе підживлення бором марганцем;

в) Зона недостатнього зволоження: основне удобрення — 80-90% NРК від річної норми, 10-20% в рядки при посіві. Можливе позакореневе підживлення азотом і калієм. Якщо восени добрива не вносилися, можливе весняне внесення помірних доз під передпосівну культивацію та 10-15 кг / га NРК локально при посіві. Дози добрив в основне удобрення встановлюються в залежності від типу грунту і планового врожаю.

22. Особливості удобрення ріпаку.

Культура достатньо вимоглива до попередника і поживного режиму. Особливо позитивно реагує на азот, кальцій, калій і сірку. Доза азоту становить 100-130 кг / га, фосфору — 60-80 і калію — 100-130 кг / га. Система удобрення передбачає основне (60-70% NРК), при посіві (по 10 кг / га NРК) підживлення проводиться двічі — спочатку вегетації через два тижні: дози азоту 30-40 кг / га. Добре реагує на мікроелементи: бор, марганець і сірку.

Закрыть меню